Recent Comments

Pinewood Derby car

Pinewood Derby car

24 Comments on Pinewood Derby car

 1. Mather ball // February 22, 2016 at 8:04 pm //

  Pika

 2. PokemonπŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜ΊπŸ˜Έ

 3. I love that car!

 4. Mr pokemon // January 14, 2015 at 8:00 pm //

  That car is incredibly awesome how much time did it take to make it.

 5. boxer wither // December 7, 2014 at 9:51 am //

  pica pica!

 6. I love PokΓ©mon. So I love Pikachu. That’s the best pinewood derby car. Pica Pica.

 7. love the car.

 8. AcidicusTheWinner // March 29, 2014 at 8:03 am //

  I hate everyone who hates POKEMON! And that car is…AWESOME!

 9. pikachu ?

 10. awesome!

 11. I LOVE POKEMON AWSOME.

 12. PEEEEEECAAAAAA-CHHHHEEEEEEEEEEWWWWWW!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. Picachu = awesome
  I LOVE POKEMON

 14. awesome6150 // January 6, 2014 at 11:32 am //

  best car ever…pikachu use thunder bolt!!!!!!!!!!

 15. BEST CAR EVER

 16. topbunkboy // December 22, 2013 at 3:26 pm //

  pica pica

 17. That is COOL! I love it

 18. DUMB!!!!!!!!!

 19. love it!

Comments are closed.